شعرهای قشنگ دلتنگیها

وبلاگی خودمونی

آذر 95
1 پست
تیر 93
2 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
سلام
2 پست
تنهایی
1 پست
عاشق_شدم
1 پست
عشق
1 پست
دوستی
1 پست
باران
1 پست
خیال
1 پست
رنگ_عشق
1 پست
چشمهاش
1 پست
شعرزیبا
1 پست
موج_آب
1 پست
طراوت
1 پست
ریلکس
1 پست
شارژینه
1 پست
پمپ_شارژ
1 پست
بارون
1 پست
معشوق_من
1 پست
لکه_عشق
1 پست
کاسه
1 پست
ضرب_دست
1 پست
رویا
1 پست
عصر_ما
1 پست
شهرما
1 پست
ای_غریبه
1 پست
محال
1 پست
معلم
1 پست